Veiligheidsbewustzijn

Kerst 2012 werd ik wakker in een brandend huis. Mijn gezin is er goed vanaf gekomen. Toch heb ik toen wel ontdekt dat iedereen eigen smoezen heeft om soms wat minder veilig te leven en/of te werken dan handig is. Sindsdien is mijn passie voor veiligheid vergroot. Veilig werken en hierover eenduidig communiceren zijn volgens mij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Veiligheidsbewustzijn is de basis waar het voor de medewerkers op de werkvloer mee begint.

Visie op effectief aansturen veilig gedrag

  • Ga ervoor! Commitment als basis;
  • Voorbeeldgedrag = communicatie. Laat veiligheid in alles zien;
  • Kijk naar veiligheid door de ogen van de mensen op de werkvloer. Worden medewerkers echt uitgenodigd tot veilig werken? Of worden smoezen om (af en toe) niet veilig te werken door de eigen organisatie (onbedoeld) in de hand gewerkt? Als je goed kijkt, is dat (te) vaak het geval;
  • Begin elke verandering samen met die mensen die de ZIN zien van veilig werken en daar wat mee willen doen;
  • Besteed steeds weer opnieuw aandacht aan veiligheidsbewustzijn. Wat zie je wel? Wat zie je niet?
  • Doe wat werkt als het om het beïnvloeden van mensen gaat.

Voor het Nederlands Veiligheidsinstituut heb ik de Arbo Masterclass ontwikkeld, mede gebaseerd op de succesvolle training “meer impact voor preventiedeskundigen” van het Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen, met daarbij een 360ºfeedbacktool. Samen met onder andere Patrick Hudson verzorg ik deze training voor Veiligheidskundigen, KAM managers en Arbeidshygiënisten.

Daarnaast ontwikkel en verzorg ik kort en krachtige workshops veiligheidsbewustzijn.